คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
อบรม/สัมมนา
เริ่มแสดง :: 21 ธ.ค.63 ถึงวันที่ 21 ธ.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : อบรมเชิงปฏิบัติการ
 
     

ขอเชิญคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
"Academic Profile" ภายใต้โครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้และสมรรถนะบุคลากร

วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 13423 

#รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 30 ท่าน

ลงทะเบียนตอบรับภายในวันที่ 11 มกราคม 2564 ได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/1hCPctaiwGGM0oDaEETSNwadWNHXjAyer3r2NN4HtaV4/viewform?edit_requested=true&fbclid=IwAR1Nwe9upgAhhUzOL6JLkS4ms2U7jV-Y8_trngGr93axmOGkhlMHrex0-zI