คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
รางวัลเกียรติยศ
เริ่มแสดง :: 24 ธ.ค.63 ถึงวันที่ 24 ธ.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ศิษย์เก่านิเทศศาสตร์ คว้ารอง 2 นางสาวไทย 2563
 
     

นางสาวสุพรรณิการณ์ นพรัตน์ (หยก)
ศิษย์เก่าหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นิเทศศาสตร์) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ได้รับตำแหน่งรองอันดับ 2 นางสาวไทย ประจำปี 2563