คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 19 ม.ค.64 ถึงวันที่ 19 ม.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : งดจ่ายกระแสไฟฟ้าอาคารคณะมนุษยศาสตร์ฯ
 
     

ด้วยมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา กำหนดเข้าปรับปรุงระบบไฟฟ้าและสื่อสารภายในคณะฯ จึงขอแจ้งงดจ่ายกระแสไฟฟ้า
อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในวันเสาร์ที่ 30 - วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป