คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวแจ้งนิสิต
เริ่มแสดง :: 20 ม.ค.64 ถึงวันที่ 20 ม.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศผลการพิจารณาทุนจ้างงานนิสิตผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19
 
     

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
เรื่อง : ผลการพิจารณาทุนจ้างงานนิสิตผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 

คลิกดาวน์โหลดประกาศ : https://drive.google.com/file/d/10voTsmGY17kPN2NuIpUNu4DHwuWYIeLr/view?fbclid=IwAR1xhnzrlrJKDDLTV5vvnS2XxUhBrl6x_sKs5R2hmxlb_35FkqPah4F8zOQ