คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
งานวิจัย
เริ่มแสดง :: 5 ก.พ.64 ถึงวันที่ 5 ก.พ.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ผลการพิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุนวิจัยเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบที่ 2)
 
     

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เรื่อง ผลการพิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุนวิจัยเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบที่ 2)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

คลิกอ่านประกาศผลฯ https://drive.google.com/file/d/1GgbXErasF7lJUkZOnyUCKvrICia6z2p2/view?fbclid=IwAR3Nl-4R59_4oZ5fXkSpgsBMHmXAl9u2IIQvPxc4WwIFGmHTiZDxb_NQx2A