คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
อบรม/สัมมนา
เริ่มแสดง :: 16 มี.ค.64 ถึงวันที่ 16 มี.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการนวัตกรรมภูมิศาสตร์สำหรับชีวิตในศตวรรษที่ 21
 
     

สาขาวิชาภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา 14 จังหวัดภาคใต้
เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "นวัตกรรมภูมิศาสตร์สำหรับชีวิตในศตวรรษที่ 21" วันที่ 5 - 7 พฤษภาคม 2564 
ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ลงทะเบียนออนไลน์ https://forms.gle/j3kQHP3mCv4zKhtk8