คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 5 เม.ย.64 ถึงวันที่ 5 เม.ย.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : เสวนาประสบการณ์การฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษาจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง
 
     

HUSO NEWS : หลักสูตรนิเทศศาสตร์จัดกิจกรรมเสวนาประสบการณ์การฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษาจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง

วันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมสัมมนา 13218 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นิเทศศาสตร์)
จัดกิจกรรมเสวนาประสบการณ์การฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษาจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

1. กิจกรรมเสวนาหัวข้อ “สหกิจศึกษา ชีวิตนอกห้องเรียน” โดยคุณวรวัตร ศรีชาติ / ตำแหน่ง Content Creator บริษัท Love Andaman ภูเก็ตคุณสุภัสรา ไชยรัตน์ / ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ โรงแรม PS EXTRA HOTEL HATYAI และเจ้าหน้าที่กราฟิก Naranrit Clinic อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา และคุณปวเรศ สีสด / ตำแหน่ง ผู้ช่วยกองเลขา ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ทีมนครสงขลาก้าวหน้า

2. กิจกรรมนำเสนอผลงานวิจัย / โครงงานสหกิจศึกษา

3. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การฝึกสหกิจศึกษา