คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวแจ้งนิสิต
เริ่มแสดง :: 11 มิ.ย.64 ถึงวันที่ 11 มิ.ย.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอเชิญเสนอชื่อเข้ารับพิจารณารางวัลยกย่องเชิดชููเกียรตินิสิต ประจำปีการศึกษา 2564
 
     

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณารางวัลยกย่องเชิดชูเกียรตินิสิต ระดับปริญญาตรี
ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2564 

1. ดาวน์โหลด ประกาศคุณสมบัติและหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลยกย่องเชิดชูเกียรตินิสิต ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564
ได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1QeNuTZsqQuAcbk8839uJvDSIGGq4GyA8/view?usp=sharing

2. ดาวน์โหลด แบบฟอร์มเสนอชื่อ และแบบฟอร์มแจ้งรายชื่อนิสิต
ได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1bVZM77O9gvx4WUC1wU4lxF5wM9913CTi?usp=sharing

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : งานพัฒนานิสิต สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ชั้น 1) โทรศัพท์ 074317600 ต่อ 1111