คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวแจ้งนิสิต
เริ่มแสดง :: 3 ก.ค.64 ถึงวันที่ 3 ก.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : เชิญชวนนิสิตส่งเรียงความเข้าร่วมประกวด
 
     

#ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมประกวดทักษะ (เขียนเรียงความ)

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ขอเชิญร่วมส่งผลงานการประกวดเรียงความ ในหัวข้อ“สุจริตธรรมนำสู่ความเจริญ” ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

อ่านหลักเกณฑ์การประกวดเรียงความ ได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1EC6ZbH1vXXUDLQL7LuSO5upjortreueS/view

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1m0SRiMwGkWSLEScsgidY-GKPIWVsDXa5/view

ส่งผลงานเข้าประกวด ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2564 ถึง วันที่ 17 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ทาง LINE : ประกวดเรียงความ

ประกาศผลรางวัล วันที่ 4 สิงหาคม 2564 ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย www.kru.ac.th และเพจ facebook ITA-KRU https://www.facebook.com/ita.kru.th