คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 13 ส.ค.64 ถึงวันที่ 13 ส.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอเชิญเข้าร่วมเทศกาลภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ครั้งที่ 12
 
     

ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่นออนไลน์ ในงานเทศกาลภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ครั้งที่ 12 วันพุธที่ 8 กันยายน 2564 จัดโดยหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาญี่ปุ่น) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ