คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 13 ส.ค.64 ถึงวันที่ 13 ส.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันเล่านิทานพื้นบ้านภาคใต้เป็นภาษาอังกฤษ
 
     

สาขาวิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา สมัครเข้าร่วมแข่งขัน
"เล่านิทานพื้นบ้านภาคใต้เป็นภาษาอังกฤษ รูปแบบออนไลน์" Southern Folktales Storytelling Contest 2021 (SFSC 21)