คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 2 ก.ย.64 ถึงวันที่ 2 ก.ย.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลเข้ารับรางวัล ปริญญา คุณค่าสู่สังคม
 
     

HUSO NEWS : งานพัฒนานิสิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับรางวัล
“ปริญญา คุณค่าสู่สังคม” รางวัลเชิดชูเกียรติบัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต ดีเด่น ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 และ 2562
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  **เปิดรับการเสนอชื่อวันนี้ – 10 กันยายน 2564**

ดาวน์โหลดประกาศและแบบฟอร์มเสนอชื่อได้ที่ http://shorturl.asia/QExr6