คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
รางวัลเกียรติยศ
เริ่มแสดง :: 23 พ.ย.64 ถึงวันที่ 23 พ.ย.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : นิสิตนิเทศศาสตร์ คว้า 2 รางวัลจากเวที KiddeeiDOL
 
     

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นิเทศศาสตร์)  ทีมนิเทศไมเนอร์146 และ
ทีมนิเทศไมเนอร์ 147 ในโอกาสที่ได้รับรางวัลจาก เวทีนำเสนอผลงานและถอดบทเรียน นักสื่อสารสร้างสรรค์สุขภาวะภาคใต้ คิดดีไอดอล ปีที่ 5
วันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงเเรม เดอะ เรส โฮเตล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา