คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 30 พ.ย.64 ถึงวันที่ 30 พ.ย.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศผลการแข่งขันเขียนเรียงความและกวีนิพนธ์ภาษามลายู รูปแบบออนไลน์ ภาคใต้ ประเทศไทย พ.ศ.2564
 
     

ประกาศผลการแข่งขัน การเขียนเรียงความและกวีนิพนธ์ภาษามลายู รูปแบบออนไลน์ ภาคใต้ ประเทศไทย พ.ศ.2564 ซึ่งจัดโดย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษามลายู) คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ สมาคม Pendidik Prihatin Malaysia และสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดยะลา ประเภทกวีนิพนธ์ภาษามลายู (Sajak) ประเภทกวีนิพนธ์ภาษามลายู (Pantun) ประเภทเรียงความภาษามลายู (Esei)