คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 22 ธ.ค.64 ถึงวันที่ 22 ธ.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : Happy Money : การวางแผนทางการเงินด้านภาษีอากร และการประกันชีวิต
 
     

วันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรม "Happy Money : การวางแผนทางการเงินด้านภาษีอากร และการประกันชีวิต" ให้กับคณาจารย์และบุคลากร ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริฉัตร ตู้ดำ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เกียรติกล่าวเปิดและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ตลอดจนทีมวิทยากรจาก "BBL WEALTH PLANING" ธนาคารกรุงเทพ สาขาสงขลา ซึ่งได้บรรยายและเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ "Tax Planning"