คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 29 ธ.ค.64 ถึงวันที่ 29 ธ.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเงินทุนมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2565
 
     

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเงินทุนมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2565 ประเด็น : วิถีอาหารบนความแตกต่างและหลากหลาย (Food Culture in Multicultural Societies) เปิดรับตั้งแต่วันนี้ - 25 มกราคม 2565

คณาจารย์และบุคลากรที่สนใจ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายละเอียดการยื่นขอ และปฏิทินการจัดสรร ได้ที่
http://www2.huso.tsu.ac.th/formlist.asp

ส่งข้อเสนอโครงการได้ที่ somsamai@tsu.ac.th
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณสมสมัย เอียดคง โทร.0-7431-7600 ต่อ 1112