คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 11 ม.ค.65 ถึงวันที่ 11 ม.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สัปดาห์สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
 
     

[ ประชาสัมพันธ์ ]
สัปดาห์สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 24-28 มกราคม 2565 (นิสิตภาคปกติ เรียนจันทร์– ศุกร์)

ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564
https://mis.reg.tsu.ac.th/portal/upload/calendar/bachelor1003428012021.pdf