คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 11 ม.ค.65 ถึงวันที่ 11 ม.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : เปิดรับสมัครสอบ TOEIC รอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565
 
     

เปิดรับสมัครTOEIC รอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565 (รับสมัครจำนวนจำกัดเพียง 150 ที่นั่งสอบเท่านั้น)
เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ – 4 กุมภาพันธ์ 2565
สมัครออนไลน์ได้ที่ : http://www2.huso.tsu.ac.th/toefl_itp/index.asp?menu=register&submenu=toeic&fbclid=IwAR28AE4EHNZZHESafTdP19Vf1fXeHCeh5CP-JhE5yfTe5bqcLvCaKiL6ea8