คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
รางวัลเกียรติยศ
เริ่มแสดง :: 17 พ.ค.65 ถึงวันที่ 17 พ.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : นักเรียนตัวแทนศูนย์ สอวน.ภูมิศาสตร์ คว้าเหรียญทองแดง การแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 4
 
     

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนผู้แทนศูนย์สอวน. ภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ทั้ง 3 คน ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 8 - 13 พฤษภาคม 2565
ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่