คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 13 มิ.ย.65 ถึงวันที่ 13 มิ.ย.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเป็น Admin Facebook Page ขององค์กรอย่างไรให้เป๊ะปัง และไม่ผิด พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
 
     

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเชิญชวนผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเป็น Admin Facebook Page ขององค์กรอย่างไรให้เป๊ะปัง และไม่ผิด พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)" ในวันที่ 22 และ 23 กรกฎาคม 2565 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดลงทะเบียนแล้วนี้ - 17 กรกฎาคม 2565 ลงทะเบียนคลิกที่นี่