คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
รางวัลเกียรติยศ
เริ่มแสดง :: 14 มิ.ย.65 ถึงวันที่ 12 มิ.ย.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : อาจารย์ได้รับรางวัลดีเยี่ยม ประเภทการนำเสนอบทความ
 
     

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ อาจารย์ ดร. จริญญา ธรรมโชโต อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับรางวัลประเภทการนำเสนอบทความ ระดับดีเยี่ยม จากเรื่อง "การใช้ภาษาในการตั้งชื่อช่องด้านการท่องเที่ยวในยูทูบ" การประชุมวิชาการระดับชาติ "นอร์ทเทิร์นวิจัย" ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2564 "นวัตกรรมการพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน" จัดโดย วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2565