คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
รางวัลเกียรติยศ
เริ่มแสดง :: 16 มิ.ย.65 ถึงวันที่ 16 มิ.ย.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ศิษย์เก่าเข้ารับรางวัลจากมูลนิธิการศึกษาไทย - อเมริกัน
 
     

เมื่อวันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์ กรุงเทพ ฯ นางสาวฟาติน ฮูลู ศิษย์เก่าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) คณะมนุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เข้ารับรางวัลจากมูลนิธิการศึกษาไทย - อเมริกัน ตามที่ผ่านการคัดเลือกสอบชิงทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนสำหรับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค ประจำปีการศึกษา 2563 (2020-2021 Global Undergraduate Exchange Program) ซึ่งได้เดินทางไปศึกษา ณ ประเทศสหรัฐอเมริกาเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วในปีที่ผ่านมา

ขอบคุณภาพ : ฟาติน ฮูลู และ มูลนิธิการศึกษาไทย - อเมริกัน