คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 26 ก.ค.65 ถึงวันที่ 26 ก.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการเยี่ยมชมคณะ ฯ
 
     

เมื่อวันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จำนวน 45 คน ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมคณะ ฯ และร่วมพูดคุยแนวทางการจัดการเรียนการสอน (MOU) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริฉัตร ตู้ดำ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ลัญชุกรณ์ ศรีวิมล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ก้องกิดากร บุญช่วย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและสื่อสารองค์กร คณาจารย์สาขาวิชาภาษาตะวันตก พร้อมตัวแทนนิสิตร่วมให้การต้อนรับ