คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 26 ก.ค.65 ถึงวันที่ 26 ก.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : อบรมการเป็น Admin Facebook Page ขององค์กรอย่างไรให้เป๊ะปัง ฯ
 
     

เมื่อวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยงานบริการวิชาการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเป็น Admin Facebook Page ขององค์กรอย่างไรให้เป๊ะปังโดยไม่ผิด พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)" ให้กับผู้สนใจ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และเทคนิคการเป็น Admin Facebook Page ขององค์กร โดยไม่ผิด พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ PDPA เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์กับการทำหน้าที่เป็น Admin Facebook Page ขององค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

โอกาสนี้ อาจารย์ ดร.ลัญชุกรณ์ ศรีวิมล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับวิทยากรและผู้เข้าร่วม พร้อมมอบเกียรติบัตรหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมการอบรมดังกล่าว

กิจกรรมในวันที่ 22 กรกฎาคม เป็นการอบรมหัวข้อ “การเป็น Admin Facebook Page ขององค์กรอย่างไรให้เป๊ะปัง” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร คุณมนตรี ศรีรัตน์ ตำแหน่ง กรรมการบริหารบริษัท เซเว่นทีน สตูดิโอ จำกัด สำหรับในวันที่ 23 กรกฎาคม เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “การเป็น Admin Facebook Page ขององค์กรอย่างไรให้เป๊ะปัง โดยไม่ผิด พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPA” โดยวิทยากร อาจารย์หทัยกาญจน์ กำเนิดเพชร อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ภาพ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาพ : เซเว่นทีน สตูดิโอ