คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวแจ้งนิสิต
เริ่มแสดง :: 31 ส.ค.65 ถึงวันที่ 31 ส.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศผลรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรตินิสิต ประจำปีการศึกษา 2565
 
     ประกาศผลรางวัล https://drive.google.com/drive/folders/17CbD6NHpGSCynomU-kALcrWgaRp261-Y?usp=sharing

กำหนดการมอบรางวัลจะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2565 ณ ห้อง 18501 อาคาร 50 ปี วศ มศว มทษ ทั้งนี้ จะแจ้งกำหนดการและรายละเอียดอื่น ๆ ให้นิสิตทราบอีกครั้งภายในวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565 ทางเพจ Facebook งานพัฒนานิสิตฯ

หมายเหตุ: สาขานิสิตผู้มีผลการเรียนดีเด่น ผู้เข้ารับรางวัลในวันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2565 คือ นิสิตผู้มีผลการเรียนดีเด่น ระดับเหรียญทองเท่านั้น สำหรับนิสิตผู้ได้รับระดับเหรียญเงิน และระดับเหรียญทองแดง จะแจ้งวันให้มารับเกียรติบัตรรางวัลอีกครั้ง