คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 8 ธ.ค.65 ถึงวันที่ 8 ธ.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอความอนุเคราะห์บัณฑิตรุ่นสำเร็จการศึกษา 2564 ตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำ
 
     

ขอความอนุเคราะห์บัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ รุ่นที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564
ตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำ ตั้งแต่วันนี้ - 31 มกราคม 2565