คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
รางวัลเกียรติยศ
เริ่มแสดง :: 8 ธ.ค.65 ถึงวันที่ 8 ธ.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : นิสิตผ่านเข้ารอบการแข่งขัน Pol.Sci Hackathon
 
     

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ในโอกาสผ่านเข้ารอบการแข่งขัน
Pol.Sci Hackathon หัวข้อ "การลดความยากจนข้ามรุ่น" ภายใต้แนวคิด "การคุ้มครองทางสังคม" จัดโดย สถาบันนโยบายสาธารณะและการพัฒนา ร่วมกับ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยกำหนดเข้าร่วมแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
ในวันที่ 17-18 ธันวาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี