คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 11 ม.ค.66 ถึงวันที่ 11 ม.ค.67
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอเชิญเข้าร่วมงาน TSU HUSO Open House & Academic Fair 2023
 
     

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญชวนน้อง ๆ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ครูแนะแนว ผู้ปกครอง ตลอดจนผู้สนใจ เข้าร่วมงาน TSU HUSO Open House & Academic Fair 2023 ระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2566 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา พบกับกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย