คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
รางวัลเกียรติยศ
เริ่มแสดง :: 15 ม.ค.66 ถึงวันที่ 15 ม.ค.67
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : นิสิตคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 CAMPUS STAR 2022
 
     

ขอแสดงความยินดีกับดรีม ธีนะเดช ดวงสุวรรณ นิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ในโอกาสคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ได้รับโล่รางวัล
เงินทุนการศึกษา 120,000 บาท พร้อมกับการเป็นนักแสดงในสังกัด MONO29 การประกวด Campus Star 2022
รอบตัดสินระดับประเทศ วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2566 ณ ศูนย์การค้า Central World กรุงเทพมหานคร จัดโดย เว็บไซต์
CAMPUS STAR ร่วมกับสถานีโทรทัศน์ช่อง MONO29

ขอบคุณภาพจาก : Mono News