คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 26 ม.ค.66 ถึงวันที่ 26 ม.ค.67
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : เปิดรับสมัครนิสิตช่วยงานในวันที่ 28 มกราคม 2566
 
     

เปิดรับสมัครนิสิตช่วยงาน จำนวน 20 คน เพื่อปฏิบัติงานในวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 13423
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ลงทะเบียนสมัครได้ที่ http://https://forms.gle/ApxHd8U7P47bHtZW9