คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 21 ก.พ.66 ถึงวันที่ 21 ก.พ.67
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ TCAS 66 รอบที่ 2 โควตา
 
     

Quota โควใจ เลือดกรุ๊ปไหนก็สมัครได้จ้า รีบสมัครกันเข้ามาได้เลยจ้าน้อง ๆ TCAS66 สำหรับรอบที่ 2 โควตา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดรับสมัครวันนี้ - 10 มีนาคม 2565 รายละเอียด/สมัครได้ที่ http://entrance.tsu.ac.th

โครงการที่เปิดรับ
1.โครงการโควตาภูมิภาค
2.โครงการโควตาพิเศษที่ตั้งมหาวิทยาลัย
3.โครงการโควตานักเรียนผู้มีทักษะพิเศษด้านศิลปกรรม
4.โครงการโควตานักเรียนผู้มีทักษะพิเศษด้านกีฬา
5.โครงการรับนักเรียนผู้พิการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยทักษิณ