คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 7 มี.ค.66 ถึงวันที่ 7 มี.ค.67
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ต้อนรับอาจารย์และนิสิตคณะสังคมศาสตร์ มศว
 
     

วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมสัมมนา 4 (13210-13211) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริฉัตร ตู้ดำ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ให้การต้อนรับคณาจารย์และนิสิตคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในโอกาสเดินทางมาจัดกิจกรรมภาคสนามชั้นปีที่ 4 "บุหงาถิ่นทักษิณคดีศึกษา มรดกล้ำค่าแต่หนหลังครั้งศรีวิชัย สายธารรวมใจพหุวัฒนธรรม" โดยมี อาจารย์ ดร.ฐากร สิทธิโชค ประธานสาขาวิชาสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัศว์ศิริ ลาปีอี และอาจารย์วรพจน์ วิเศษศิริ ร่วมให้การต้อนรับ นอกจากนี้ นิสิตทั้งสองสถาบันได้ร่วมทำกิจกรรมสัมพันธ์ บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักสนุกสนานและอบอุ่น