คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 12 มี.ค.66 ถึงวันที่ 12 มี.ค.67
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและการสื่อสารฯ หลักสูตรนิเทศศาสตร์
 
     

ระหว่างวันที่ 6-10 มีนาคม พ.ศ.2566 ที่ผ่านมา หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นิเทศศาสตร์) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำนิสิตชั้นปีที่ 2 เดินทางร่วมทำกิจกรรมในโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมและการสื่อสารกับนักศึกษาของสถาบันการศึกษาในประเทศอาเซียน โดยในปีการศึกษา 2565 นี้ ได้เดินทางไปยัง Soutsaka Institute of Technology สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาของ Soutsaka Institute of Technology

(ขอบคุณภาพจาก Soutsaka Institute of Technology)