คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวแจ้งนิสิต
เริ่มแสดง :: 17 ม.ค.62 ถึงวันที่ 6 มี.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกงานและพัฒนาศักยภาพก่อนการทำงานรูปแบบพิเศษ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 และนักศึกษาจบใหม่
 
     

ด้วยบริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกงาน Singha Biz Course ซึ่งเป็นการฝึกงานรูปแบบพิเศษขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 สำหรับนักศึกษาในชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4 รวมทั้งนักศึกษาจบใหม่ ไม่จำกัดสาขาวิชา  

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่  ผู้ประสานงานโครงการฯ คุณวราภรณ์ ด่านดำรงรักษ์  โทร.02-5398821 ต่อ 203รายละเอียดเอกสารเพิ่มเติม