คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวแจ้งนิสิต
เริ่มแสดง :: 1 ก.พ.62 ถึงวันที่ 1 ก.พ.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : วันนัดพบแรงงานสงขลา 15-16 กุมภาพันธ์ 2562
 
     

         ด้วยสำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา กำหนดจัดงานนัดพบตลาดงานเชิงรุก ภายใต้ชื่อ นัดพบแรงงานสงขลา "Songkhla Job Fair 2019" ระหว่างวันที่ 15 - 16   กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 09.00--016.00 น. ณ  หอประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  

 

ดูรายละเอียดเอกสารเพิ่มเติม