คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวแจ้งนิสิต
เริ่มแสดง :: 7 ก.พ.62 ถึงวันที่ 7 ก.พ.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชยรับสมัครครูวิชาเอกภาษาอังกฤษ
 
     

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  รับสมัครครูวิชาเอกภาษาอังกฤษ ในอัตราเงินเดือน 11,000 - 16,000  บาท/เดือน จำนวน 1 อัตรา  ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์  - 10 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ ห้องอำนวยการแผนกประถมศึกษา โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย

รายละเอียดดังเอกสารแนบ