คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 2 ก.ค.62 ถึงวันที่ 27 ก.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนานักสังคมศาสตร์รุ่นเยาว์ ในระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา