คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 10 ก.ค.62 ถึงวันที่ 31 ส.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการประกวดทักษะการใช้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา ภาคใต้  ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑๒
 
     

ผลการประกวด

 

หนังสือเชิญ | รายละเอียดโครงการ | ระเบียบการประกวด |

รายชื่อโรงเรียนที่เข้าประกวด | รายชื่อนักเรียนและผู้ควบคุม

 

 

รับสมัครถึงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒

*** การเตรียมเอกสารในการสมัครออนไลน์โรงเรียนจะต้องอัพโหลดไฟล์ประกอบการสมัครดังนี้
1. ไฟล์รายละเอียดนิทาน
2. ไฟล์บัตรประจำตัวนักเรียนหรือบัตรประชาชนของนักเรียน
3. ไฟล์บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวที่ออกโดยหน่วยงานราชการ