คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 15 ก.ค.62 ถึงวันที่ 3 ส.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ค่ายภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 2
 
     

"ค่ายภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 2"

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม

1. ระยะเวลาของค่าย : วันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2562
2. สถานที่จัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
3. ค่าลงทะเบียนนักเรียน คนละ 600 บาท
4. โอนเงินผ่าน ธนาคารกรุงไทย บัญชีออมทรัพย์ สาขากาญจนวนิช
ชื่อบัญชี "คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ"
เลขที่บัญชี 868-004-540-3
5. รับจำนวนจำกัดเพียง 80 คน ให้สิทธิ์สำหรับนักเรียนที่สมัครและโอนเงินก่อน
6. เป็นนักเรียนระดับ ม.1 - 4 เท่านั้น
7.
หมดเขตรับสมัคร วันที่ 2 สิงหาคม 2562
8. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : โทรศัพท์ 0-7431-7600 ต่อ 1113 , 1115