คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
รางวัลเกียรติยศ
เริ่มแสดง :: 6 ก.ย.62 ถึงวันที่ 6 ก.ย.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : รางวัลชนะเลิศ การประกวดร้องเพลงจีน ในการแข่งขันทักษะภาษาจีนภาคใต้ "มิตรภาพคัพ" 2562
 
     

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวฟาติมะห์  เอกชน  นิสิตหลักสูตร ศศ.บ.ภาษาจีน  ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดร้องเพลงจีน ในการแข่งขันทักษะภาษาจีนภาคใต้ "มิตรภาพคัพ" 2562 และได้รับโอกาสเดินทางไปทัศนศึกษา ณ เมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 19 - 22 กันยายน 2562