คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
อบรม/สัมมนา
เริ่มแสดง :: 29 ต.ค.62 ถึงวันที่ 31 ต.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์ยุคใหม่ด้วย MOOC (รุ่นที่ 1)
 
     

        ด้วยสำนักคอมพิวเตอร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมการพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์ยุคใหม่ด้วย MOOC (รุ่นที่ 1) ให้แก่อาจารย์มหาวิทยาลัยทักษิณทั้งสองวิทยาเขต จำนวน 20 คน ผู้สนใจสมัครผ่านเว็บไซต์  http://training.tsu.ac.th/dev/project/ หรือ ส่งแบบตอบรมเข้าร่วมโครงการฯ ที่สำนักคอมพิวเตอร์(สงขลา) หรือโทร. 4402  ภายในวันที่ 4 พ.ย.62  สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม