คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 8 พ.ย.62 ถึงวันที่ 23 พ.ย.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการเทศกาลภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ครั้งที่ 11
 
     

 

 

หลักสูตร ศศ.บ.ภาษาญี่ปุ่น สาขาวิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเทศกาลภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ครั้งที่  11 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้

1.การแข่งขันตอบปัญหาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับญี่ปุ่น
2.การแข่งขัน Kanji Battle ท้าประลองอักษรคันจิ
3.การประกวดร้องเพลงภาษาญี่ปุ่น

ผู้สนใจ สมัครออนไลน์ที่นี่