คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 8 พ.ย.62 ถึงวันที่ 30 พ.ย.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ศูนย์ทดสอบทางภาษาเปิดรับสมัครสอบ TOEIC ประจำปี 2563
 
     

ศูนย์ทดสอบทางภาษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ   เปิดรับสมัครสอบ TOEIC  ประจำปี 2563  สามารถดูรายละเอียดและสมัครออนไลน์ได้ที่