คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 16 มิ.ย.63 ถึงวันที่ 30 มิ.ย.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : คณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.ทักษิณ ร่วมใจมอบเงินบริจาคแก่โรงพยาบาลสงขลาสู้ภัยโควิด-19
 
     

             เมื่อวันที่ 16  มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น.  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ นำทีมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริฉัตร  ตู้ดำ  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับทีมผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมเป็นตัวแทนมอบเงินบริจาค จำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ให้แก่โรงพยาบาลสงขลา โดยมีรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลา (แพทย์หญิงณิชาภา  สวัสดิกานนท์) เป็นตัวแทนรับมอบ ณ มูลนิธิพระราชทานสงเคราะห์ผู้ป่วยอนาถา ในพระบรมราชูปถัมภ์ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสงขลา  

 

          ซึ่งเงินบริจาคทั้งหมดรวบรวมจากกิจกรรมการชวนคิดบวกส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดีและรณรงค์ให้อยู่บ้านหยุดเชื้อ ช่วยชาติในช่วงวิกฤตการระบาดโควิด-19 กับกิจกรรม HUSO Maid Challenge  ด้วยกติกาง่ายๆ ที่ให้ผู้ร่วมกิจกรรมโพสต์รูปภาพหรือคลิปวิดิโอสั้น ๆ เกี่ยวกับงานบ้านสไตล์ของตนเอง ผ่านเฟสบุ๊คพร้อมติด #HUSOmaidchallenge และส่งแชร์ต่อไปยังเพื่อน ระหว่างวันที่ 19 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน  2563 ซึ่งทุกหนึ่งแชร์จะกลายเป็นมูลค่าเงินสำหรับการบริจาคแก่หน่วยงานสาธารณสุขเพื่อนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาสุขภาพของคนที่ในพื้นที่จังหวัดสงขลา

           โดยผลการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้ สามารถรวบรวมเงินเพื่อบริจาคได้ถึง จำนวน 10,000 บาท ซึ่งทางคณะมนุษย์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้มอบเงินจำนวนดังกล่าวให้กับ โรงพยาบาลสงขลาเพื่อสมทบทุนสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ต่อไป