คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 24 มิ.ย.63 ถึงวันที่ 24 มิ.ย.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมอบรม "เตรียมความพร้อมก่อนสอบ TOEIC หลักสูตรเร่งรัด สู้ COVID-19" (1 วัน 6 ชม.)
 
     

                    ศูนย์ทดสอบทางภาษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคทศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดรับสมัครผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมอบรม
"เตรียมความพร้อมก่อนสอบ TOEIC หลักสูตรเร่งรัด สู้ COVID-19" (1 วัน 6 ชม.)วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 - 16.00 น.
ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 8 กรกฎาคม 2563 อัตราค่าลงทะเบียนท่านละ 600 บาท (รวมอาหารกลางวันและเอกสารประกอบการอบรม)

                  ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมอบรมได้ที่ คลิก https://forms.gle/Mi7JQNUKeBXkYSfu8