คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 15 ก.ค.63 ถึงวันที่ 15 ก.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 
     

              เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริฉัตร ตู้ดำ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย นำโดย รศ.ดร.วิชัย ชำนิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และคณะผู้บริหาร เดินทางไปร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ สถานีวิทยุและโทรทัศน์กระจายเสียงแห่งประเทศไทย ช่อง 11 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา