กองทุนพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน้าแรก
1   ประกาศ
2   คณะกรรมการกองทุน
3   ของที่ระลึก
5   ทุนพัฒนาบุคลากร
6   ทุนการศึกษาเพื่อการปฎิบัติงานสหกิจศึกษาฯ
7   ทุนสนับสนุนงบประมาณดำเนินการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ
8   ทุนผู้ช่วยสอน
9   ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี

 

 
ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี
 
- ประการศผลการพิจารณาทุน -
  ทุนขาดแคลน
  ทุนการศึกษาเพื่อการปฎิบัติงานสหกิจศึกษาฯ
  ทุนจ้างงานนิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  ทุนสร้างชื่อเสียงและคุณประโยชน์ให้กับองค์กร
  ทุนส่งเสริมคณะกรรมการสโมสร
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์ทุนขาดแคลน
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์ทุนสโมสรนิสิต