งานความเสี่ยงและควบคุมภายใน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน้าแรก
1   การดำเนินงานปีการศึกษา 2556
2   การดำเนินงานปีการสึกษา 2557

 

 
การดำเนินงานปีการศึกษา 2556
 
- รายงานผลการดำเนินงาน -
  รายงานผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง