งานความเสี่ยงและควบคุมภายใน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน้าแรก
1   การดำเนินงานปีการศึกษา 2556
2   การดำเนินงานปีการสึกษา 2557

 

 
การดำเนินงานปีการสึกษา 2557
 
- แผนบริหารความเสี่ยง -