แผนการพัฒนาตนเอง

 
ชื่อ-สกุล
ซูไฮลา-อีแต
 
 
ข้อมูลที่ทำงาน
บุคลากรประเภท พนักงานมหาวิทยาลัย
    ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์
  หน่วยงาน สาขาวิชาภาษาตะวันตก
  ตำแหน่ง อาจารย์
  ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
  ตำแหน่งอื่น ๆ
   
     
ข้อมูลการติดต่อ
ห้องทำงาน 13425
  โทรศัพท์ภายใน 074-311885-7 ต่อ 1406
  อีเล็กทรอนิกส์เมล haila2002@hotmail.com